V  mestskom  týždenníku Minap  bol  nedávno  publikovaný článok, ktorý sumarizuje doterajšie aktivity projektu Conin a jeho budúce -očakávané   programy.  V časti článku sú  opísané  a  zosumarizované  aktivity Spolku Severo-východného priechodu  z oblasti mestskej  a priemyselnej histórie, z  ktorej nižšie preberáme aj text. Tento článok je pokračovaním  článku o správe  a spustení  tohto projektu .

Hľadanie potomkov Bélu, Lajosa, Katky a Etely  v Miskolci a v Rožňave

Nepoznáš Conina, Železného muža od rieky Slaná ? – znel názov minuloročného článku. Prešiel jeden rok a mnohí z účastníkov sa už stretli aj s uvedenou imaginárnou postavou, „ktorá“ sa stala symbolom jedného , spoločného slovensko-maďarského výskumného projektu z oblasti mestských histórií. Už rok a pol v rámci projektu Conin muzeológovia, historici a civilní bádatelia z Rožňavy a Miskolca skúmajú a odhaľujú historické paralely a iné kuriozity z minulosti týchto miest na obidvoch stranách hranice, najmä z dejín 20. storočia a modernej histórii. To znamená, že v ich odlišných, ale stále veľmi podobných, priemyselných dejinách majú baníctvo , hutníctvo , strojárenstvo a banské fabriky tam a tu stále veľký vplyv už celé storočia na vonkajší obraz týchto miest, na spôsob života ich obyvateľov , na ich pamäť a spomienky , aj napriek skutočnosti, že na prelome tisícročia ťažký priemysel z Rožňavy a Miskolca zmizol.

Počas uplynulých mesiacov výskumného programu účastníci pripravili rozhovory s desiatkami svedkov k vyššie uvedenému – boli to bývali robotníci v továrňach, členovia dychoviek, s manažérom športového klubu, s hlavným čašníkom reštaurácie a inými, ktorí „veľa toho videli “ V priebehu desaťročí socializmu , ale rovnako bol natočený aj spoločný , celovečerný hraný film so slovenskými a maďarskými hercami . Priebežne prebieha aj natáčanie dokumentárneho filmu ( s témami ako Avas -ská rozhľadňa, železiarenská fabrika , hudobný život , športová hra kama , “ šport v Miskolci „). Zo slovenskej strany je pripravené aj vydanie knižnej publikácie , z maďarskej strany zas jedná menšia publicistika z pozbieraných rozhovorov a obrázkového materiálu, ktorý bude uverejnení ne webovej stránke múzea. Dva hlavné výsledky výskumu budú predmetom výstavy v múzeu Otta Hermana s dátumom otvorenia 25.októbra. Výstava pod názvom „Buherovci v spoločnom podnájme“ bude lákať najmä tých návštevníkov – zvedavcov , ktorí majú záujem o spomienky a históriu vlastnej metropoly, a koncom roka aj na vedeckú konferenciu , kde odznejú prednášky na uvedené témy.

Predstavte si jednu rodinu z 20. storočia, kde z ôsmych súrodencov štyroch nasmeruje životný osud do Rožňavy , ďalších štyroch súrodencov zas do Miškolca – o tom sme už písali na jeseň minulého roka , kedy sme sa v rámci projektu Conin snažili uviesť príklady na zvláštne otázky spoločnej histórie. Žiaľ ani do dnešného dňa sme neprišli na stopu tejto rodiny. Právom možno predpokladať, že potomkovia rodiny Istvána Kaszaba a Kláre Czékus-sovej , dnes ešte žijú v sídle boršodskej župy , takže ich príbuzní Béla, Lajos, Katalin a Etel – po prečítaní novín sa budú môcť sami prihlásiť u cominovcoch (na internet: coninprojekt.org a porozprávať tie rodinné dobrodružstvá , ktoré nie sú ešte známe.

  • Členovia Spolku Severovýchodného priechodu v Miskolci v rámci projektu vykonávali činnosti s cieľom posilniť, spestriť a rozšíriť turistickú ponuku nášho mesta. O novostiach kufrových túr (Koffertúr) sa čoskoro dočítame na webovej stránke kofferturak.hu . Podstatou je, že aktivisti chcú „kombinovať“ výhody voľných, tradičných mestských prehliadok so skúsenosťami z klasickej atrakcie freestyle / čo sú umelo sťažené podmienky na opustenie miestnosti /, kde účastníci týchto túr – menšie družstva , turistické skupiny- dostanú možnosť , aby prehliadku charakteristického centa Miskolca absolvovali postupne, po vystopovaní a vyriešení stanovených úloh, záhad a tajomstiev. Takýmto spôsobom sa oboznámia jednak aj s históriou mesta ako aj so súvisiacimi zaujímavými legendami súvisiacimi s jeho dejinami. Takže po uliciach a námestiach ich už nebude sprevádzať turistický sprievodca , ale ich vlastná Sherlock Holmes-ská šikovnosť a vynaliezavosť.

 

Doplnková informácia: po zverejnení citovaného článku v novinách sa nám ozval jeden člen dotknutej rodiny vo vyššie uvedenom výskume. Má vedomosti o uvedených  predkoch ako aj o rodinných zväzkoch v Rožňave aj napriek tomu, že s nimi už dávno nie je v kontakte. O zistených informáciach a zaujímavých skutočnostiach neskôr podáme správu.