Natáčali sme filmy – ako sme už  viac krát a na viacerých miestach uviedli – celovečerný  hraný film, ako aj dokumentárny film . Témou druhého filmu sú výsledky výskumu prezentované v súvislosti s projektom Conin, z ktorých štyri zásadné témy boli zvlášť zdôraznené v súvislosti s ich predstaviteľmi ako aj s osobnosťami, ktoré tieto výskumy uskutočnili. Natáčanie filmu sa v minulých dňoch uskutočnilo v sídle Nadácie za zachovanie priemyselného dedičstva severovýchodného Maďarska na ulici Bélu Bartóka v Miskolci.

Pred kamery sa postavili István Sipos, Daniel Nyitrai a István Simon, bývalí hutníci a pracovníci strojárenskej fabriky Digép, ktorí hovorili o poslaní a cieľoch tejto Nadácie, o ich práce v nej, o zbierkovom fonde  hodnôt vystavenej  v malom  múzeu  Nadácie,  a aby hovorili o svojich spomienkach  na prácu v bývalej  fabrike a o zážitkoch a skúsenostiach tam získaných. Ďalej spomínali aj na bývalé  lanové ťažné stroje, na atramentové, ručne  kreslené schémy a projekty, na dobrodružstvá spojené pri zahraničných cestách v bývalom Sovietskom zväze, alebo na záhadnú, doteraz nevysvetlenú smrť  bývalého ministra Péter Vályi-ho z roku 1973 vo fabrike LKM ( Hutnícky kombinát V.I. Lenina) .  O bývalom generálnom riaditeľovi tohto hutníckeho kombinátu  Sándor Énekes-ovi , ktorý bol vtedy  priamym a dôležitým účastníkom  tragickej udalostí ministra  porozprával svoje osobné dojmi  a spomienky  aj  István Simon a to  z dôvodu, že s týmto človekom mal neskôr aj  stretnutie  a jednanie  v súvislosti s vo fabrikou Digép , a to  nie inde ako priamo v Moskve.  Jeden  indický, ručne  vyrobený darčekový suvenír  a moskovské obchodné centrum malý GUM   nám spolu ukážu pozadie  deja k tomuto  prípadu – ale s akým koncom, to  záujemcom prezradí  až dokončený dokumentárny film.

Okrem  citovanej zbierky  je  Nadáciea za zachovanie priemyselného dedičstva severovýchodného   Maďarska   už viac ako desať rokov  známa  ako   hlavný organizátor dní Fazola  ( spomienkový festival na rodinu Fazola, zakladateľov  hutníckej fabriky ); dátum tohtoročného podujatia  je 21. – 22. September a tradičným miestom  je  starý hámor v Novej maši a jeho okolí.