Oldal kiválasztása

CONIN projekt, Miskolc, Rozsnyó

Bár úgy cseng a név, mégsem egy helyiérdekű képregényhősről van szó, és nem is egy, a történelem előtti korokból hozzánk került barbár harcosról. Noha a történelemnek van itt szerepe, ám jóval közelebbinek: az úgynevezett félmúltnak.

A CONIN egy társadalomtörténeti projekt angol pályázati címének rövidítése, a Sajó pedig az a folyó, amely a két részt vevő várost köti össze egymással: Miskolcot és Rozsnyót. A Vasember pedig? Éppen ő a kutatás főszereplője.

ROZSNYÓ ÉS MISKOLC

két egymástól alig száz kilométerre eső város, amelyek közelmúltbeli történelmében több a közös szál is akad, például a nehézipar és a bányászat meghatározó volta a helyi gazdaság tekintetében, mely befolyásolta a helyi társadalom életét és változását a XX század folyamán, de ugyanígy a településképet, a városszerkezetet, a városi élet jószerével minden szegmensét. S bár az ipari tevékenység itt is, ott is visszaesett, zömmel meg is szűnt, az ipari múlt emléke máig meghatározó, sok ember, sok család gondolkodását komolyan befolyásolja. Így sok a közös kutatási lehetőség is e tekintetben.

A párhuzamok mellett a feltárandó különbségek is legalább olyan érdekesek: a határ két oldalán vajon miért eltérően alakultak bizonyos tényezők, folyamatok? A szlovák és a magyar kultúra vagy történelem milyen sajátosságaiban lehet keresni ezeknek az okát? Ilyen kérdéseken fogják törni a fejüket a miskolci és a rozsnyói kutatók az előttünk álló esztendőben. S rendre el is mesélik egymásnak, a maguk oldalán mire jutottak.

NÉGY TESTVÉR

 

Képzeljünk el egy huszadik századi családot, amelynek négy gyermekét Rozsnyóra irányítja a sors, négy testvért pedig Miskolcra sodor az élet – és bizony létezik ilyen kétnyelvű família, amelynek históriáját most a szlovák és magyar kutatók együtt igyekeznek feltárni. És sok hasonló egyezést, párhuzamosságot, illetve jellegzetes eltérést a két település történetében.

A CONIN Projektet az Észak-Keleti Átjáró Egyesület és az OZ Medza civil szervezet (amely mögött a rozsnyói bányászati múzeum áll) indította nemrég. Másfél évvel később, 2018 végére áll majd össze az anyag, amiben a fentiekhez hasonló sztorikat, érdekességeket és természetesen tudományos eredményeket tárhatnak a nagyérdemű elé.

A középpontban természetesen a határ által elválasztott, de amúgy egymástól alig másfél órányi autóútra lévő várost immár több mint egy évszázada összekötő téma áll: a nehézipar. A „Vasember” figurája ezt szimbolizálja. A rozsnyói hagyományokat máig meghatározó bányászati múltat, illetve a diósgyőr-vasgyári kohászat és gépgyártás (valamint a perecesi-lyukói bánya) ugyancsak napjainkban is elevenen élő emlékeit, illetve e két város társadalmának történetét.

HÁTTÉR

 

A projekt célja a kulturális területen dolgozó kutatók, muzeológusok együttműködésének előmozdítása – jelen esetben a két városban, Miskolcon és Rozsnyón. Továbbá a háttérként szolgáló intézmények kapacitásainak fejlesztése a hasonló terepen és hasonló programokban, célokért dolgozó szakemberek közötti tudományos igényű diskurzus által. A kutatások a partnerintézmények saját városaira fókuszálnak, az eredményeket azonban a felek mindkét városban bemutatják majd. A kutatáson és a műhelymunkán túl így közös programok (vándorkiállítások, fiatal önkénteseket fejlesztő tanulmányutak) megvalósítására is alkalom nyílik, ami az együttműködési kapacitás erősítésében fontos szerepet játszik. Fontos elem a módszerek, tapasztalatok, tanulságok megosztása, egymással való megismertetése.

A programban mind a magyar, mind a szlovák partner szakmai közreműködői műhelymunkán, rendszeres tapasztalatcserén, valamint határon túli tanulmányutakon vesznek részt a jó példák megismerése érdekében. A cél olyan szakmai műhely kialakítása, melynek során a szomszédos régió szakemberei közös módszertan kidolgozásával végzik a tudományos feltáró munkát és annak feldolgozását városaikban.

A projekt számára saját honlap készül, három nyelven (magyar-szlovák mellett angolul is), a pályázati program központi weboldala pedig a www.skhu.eu címen.

CONIN – Cooperation and Networking for Preserving Common Industrial Heritage –SKHU/1601/4.1/342

Lépj velünk kapcsolatba!

Ha bármilyen kérdésed, vagy észrevételed van, itt jelezheted felénk.