Hudobný orchester baníkov

V Rožňave existencia veľkého orchestra dychovej hudby sa viaže k roku 1914, kedy pri banskom závode na Rožňava Bani už funguje orchester. Mal 23 členov a disponoval všetkými dôležitými nástrojmi, inštrumentami.

Členmi orchestra boli predovšetkým zamestnanci závodu, dirigentom bol Alojz Giesel, starší. V roku 1920 na poste dirigenta sa objavil Ladislav Kubík a orchester naďalej funguje v takmer nezmenenom zložení až do roku 1922, kedy sa vracia Alojz Giesel st., a na mieste dirigenta zostáva až do svojej smrti v roku 1930. Počas svojho pôsobenia si vychoval v osobe svojho syna, Alojza Giesela, ml. svojho nástupcu, ktorý následne úspešne viedol dychovú kapelu až do roku 1954. Posledným dirigentom v histórii baníckej dychovej hudby v Rožňave sa stal v roku 1956 Karol Králik, mladý absolvent školenia pre dirigentov v Košiciach.

Snaženiam vedúceho dychovej hudby bolo naklonené aj vedenie závodu Železorudných baní Rožňava a miestna odborová organizácia ZV ROH.