Vzdelanie

V roku 1946 vznikol národný podnik Železorudné bane so svojimi najväčšími závodmi v Rudňanoch, Rožňave, Nižnej Slanej, Železníku, Dobšinej a Mlynkách.

Medzi najväčšie ťažkosti patril nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Po vzore Železorudných baní v Rudňanoch, kde založili podnikové učilište, sa táto forma vzdelávania rozšírila aj na oblasť Gemera, a to založením Ústav baníckeho dorastu v Rožňave. Dňa 1. septembra 1948 bol otvorený prvý školský rok učilišťa, v miestnostiach dnešného Baníckeho múzea, so 17 účastníkmi.