Voľný čas

Prvou kultúrnou ustanovizňou v osade Rožňavská Baňa bol mládežnícky čitateľský spolok založený v roku 1907. Vtedy sa dokončila výstavba obytnej osady a pred dokončením boli aj prevádzkové budovy. Sídlo čitateľského spolku bolo v provizoráte (budova skladu potravín). Tak sa nazývala budova, v ktorej bol obchod s potravinami, hostinec a spoločenské miestnosti, dôstojnícke kasino zvlášť pre vyšších úradníkov a zvlášť pre nižších technikov.

Po roku 1945 sa kultúra začala masovejšie rozvíjať hlavne pod záštitou odborov pre všetkých pracujúcich. Kultúrne aktivity na závode zastrešoval Závodný klub ROH, ktorý sídlil v obnovenej budove bývalého provizorátu. V budove okrem spomínaného hudobného odboru sa nachádzala knižnica a vytvoril sa divadelný krúžok. V roku 1950 sa v závodnom klube začali premietať filmy, a o štyri roky neskôr bola dokončená prístavba kinosály.