Slávnosť

Banícky dychový orchester pod vedením Alojza Giesela v období 1. Československej republiky pravidelne hrával pri sviatočných príležitostiach (napríklad 1. máj), ako aj na organizovaných manifestačných robotníckych zhromaždeniach v meste.