Robornícky spevokol

Vznik rožňavského robotníckeho spevokolu môžeme datovať na posledný štvrťrok roku 1863, keďže už 28. januára 1864 informuje jedna zachovaná pozvánka o prvom verejnom vystúpení spevokolu.

V čase založenia to bol menší mužský zbor, ktorý sa postupne rozrastal. Členmi spevokolu boli predovšetkým baníci, robotníci remeselníci a v menšej miere i príslušníci miestnej inteligencie. V počiatku fungoval vyslovene ako mužský spevácky zbor, iba pri výnimočných prílkežitostiach ho doplnili o speváčky. Od svojho založenia do roku 1900 spôsobil robotnícky spevokol samostatne, po roku 1900 ako súčasť rôznych spolkov a od roku 1950 ako spevácky zbor miestnej organizácie Csemadok.