Priemyselné budovy

Rimamuránsko-šalgótarjánska železiarska účastinná spolčnosť (RIMA), ako majiteľ baní pre zabezpečenie pracovných síl budovala v každom svojom závode obytné osady.

Začiatky výstavby závodu a obytnej osady Rožňavská Baňa spadajú do roku 1905. Osadu začala spoločnosť stavať tesne v blízkosti ústia štôlne Sadlovský. Do roku 1909 pred ústím štôlne boli dokončené závodné a administratývne budovy, zdravotnícke centrum, obchody, budova skladu potravín, ďalej obytné domy stredného a vrcholového manažmentu. Nad tým v svahu postupne boli vybudované dva rady obytných kolónií s robotníckymi bytmi. V každom rade bolo 13 prízemných budov a v každej budove 6 bytových jednotiek. Jedna bytová jednotka pozostávala z izby, kuchyne a komory. Dvor bol spoločný pre všetkých 6 rodín.

„Dôstojnícke domy sa nachádzali na takzvanom rade pánov. Tie boli tiež prízemné, ale viacizbové, s kúpeľňou, toaletom, s podkrovnou mazardovou izbou, samostatným dvorom. Ku každému bytu patrila aj záhrada.“