Banícka kolónia – 3D

Digitálne modely v 3D zobrazujú rôzne budovy od začiatku 20. storočia až do konca 1980 rokov. Snažíme si ukázať obytné domy, ale aj kancelárske a závodné budovy. Táto práca sa úzko spája s 3D vizualizáciou železiarne Diósgyőr, ktorú vypracoval Zoltán Bereczki v rámci tohto projektu. Digitálne zobrazenie bolo vytvorené pomocou softvéru Google Sketchup 2017, na základe dobových plánov jednotlivých budov, dobových a súčasných fotografií, ďalej som používal aj mapy Google maps-u.