ROŽŇAVA

Rozsnyó (szlovákul Rožňava, németül Rosenau, latinul Rosnavia) kisváros Szlovákiában, a Kassai kerület Rozsnyói járásának székhelye, római katolikus püspöki székhely. Sajóháza tartozik hozzá. Kassától 55 km-re nyugatra, a Sajó partján, a Rozsnyói-medencében fekszik. Neve a német Rosenauból származik, ami rózsaligetet jelent …

Práca

Dôstojníci vo firme RIMA nedostali veľký plat, ale mali iné výhody – dostli byt a záhradu. Záhradník spoločnosti RIMA sa staral o záhrady. Vysokokvalifikovaní pracovníci dostali zadarmo palivo a elektrickú energiu. Týmto sa snažili dosiahnuť, aby vrchní vedúci boli lojálni k firme…

 

Fotogaléria

Robornícky spevokol

 

Vznik rožňavského robotníckeho spevokolu môžeme datovať na posledný štvrťrok roku 1863, keďže už 28. januára 1864 informuje jedna zachovaná pozvánka o prvom verejnom vystúpení spevokolu.

 

Fotogaléria

Hudobný orchester baníkov

V Rožňave existencia veľkého orchestra dychovej hudby sa viaže k roku 1914, kedy pri banskom závode na Rožňava Bani už funguje orchester. Mal 23 členov a disponoval všetkými dôležitými nástrojmi, inštrumentami. Členmi orchestra boli predovšetkým zamestnanci závodu, dirigentom bol Alojz Giesel, starší. V roku 1920 na poste dirigenta sa objavil Ladislav Kubík

 

Fotogaléria

Voľný čas

 

Prvou kultúrnou ustanovizňou v osade Rožňavská Baňa bol mládežnícky čitateľský spolok založený v roku 1907. Vtedy sa dokončila výstavba obytnej osady a pred dokončením boli aj prevádzkové budovy.

 

Fotogaléria

Slávnosť

Banícky dychový orchester pod vedením Alojza Giesela v období 1. Československej republiky pravidelne hrával pri sviatočných príležitostiach (napríklad 1. máj), ako aj na organizovaných manifestačných robotníckych zhromaždeniach v meste.

 

Fotogaléria

Vzdelanie

 

V roku 1946 vznikol národný podnik Železorudné bane so svojimi najväčšími závodmi v Rudňanoch, Rožňave, Nižnej Slanej, Železníku, Dobšinej a Mlynkách. Medzi najväčšie ťažkosti patril nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily…

 

Fotogaléria

Priemyselné budovy

Rimamuránsko-šalgótarjánska železiarska účastinná spolčnosť (RIMA), ako majiteľ baní pre zabezpečenie pracovných síl budovala v každom svojom závode obytné osady.

 

Fotogaléria

Banícka kolónia

Rimamuránsko-šalgótarjánska železiarska účastinná spolčnosť (RIMA), ako majiteľ baní pre zabezpečenie pracovných síl budovala v každom svojom závode obytné osady. Začiatky výstavby závodu a obytnej osady Rožňavská Baňa spadajú do roku 1905.

 

Banícka kolónia 3D video