Slovenskí kolegovia opäť  navštívili sídlo Boršodskej župy za účelom  pracovného stretnutia , v rámci tohto  projekte už naposledy.  (Bude ešte jedno,  podobné pracovné stretnutie  v novembri v Rožňave.)

Aké boli témy?  Zúčastnené strany si spoločne prešli, ktoré podmienky  súťaže už  boli úspešné  dokončené  a ktoré ešte nie.  Aké úlohy, udalosti a organizačné  zabezpečenia  ešte  zostávajú  resp.  čakajú na dokončenie.  Veľa práce ešte zaberú  ďalšie  úlohy  ako napr.  zabezpečiť  preklady  (štúdií, publikácií) zo slovenčiny do maďarčiny,  z  maďarčiny do slovenčiny,  a z oboch jazykov do angličtiny,  prinajmenšom pre určité texty.  Koniec koncov ešte v tomto roku  bude vydaná  aj  knižná publikácia obsahujúca  naše  materiály  ( vydavateľom bude OZ Medza) a jedná menšia  brožúra  ( pod patronátom Spolku severovýchodný priechod). Budú v nich  zverejnené vedecké a študijné materiály  autorov z Miskolca a zo Slovenská. Okrem toho budú tieto spísané   textové materiály v online a digitálnom formáte  adaptované  aj do  rámca pripravovaného  webového múzea.

Bolo prijaté rozhodnutie,  že  na konci novembra sa uskutoční  záverečná vedecká konferencia k projektu (pod záštitou múzea  Hermana Otta  v sídle Akadémie vied  v Miskolci), kde sa z obidvoch strán prestavia vystupujúci medzi  referujúcimi.  Už  mesiac predtým sa uskutočnia v Miskolci a v Rožňave výstavy. Účastníci  projektu z Miskolca ešte pred hore uvedeným dátumom  vycestujú k svojmu severskému partnerovi  z dôvodu, že  potrebujú ešte jeden deň natáčať filmové  zábery ku vznikajúcemu mini-kino projektu v rámci  spoločnej filmovej prípravy. V tom istom čase ( 9. októbra) účastníci tejto cesty  v predstihu naštudujú rámec a miestne podmienky  potrebné  k realizácií druhej, plánovanej študijnej cesty do Rožňavy pre študentov z Maďarska. Skupina študentov tam vycestuje na konci nasledujúceho mesiaca, aby v „Ružovej záhrade“,  špeciálne  v tomto projekte vypracovaným spôsobom  sa  oboznámila  s muzeálnym a  pedagogickým balíkom  určeným na skúmanie histórie a kuriozít  tohto mesta , ležiaceho severnejšie  po pri rieke Slaná.

Na doplnenie :  práve  v tých dňoch  otvorili výstavu , ktorá  sa tématický podobá  na plánovanú výstavu Coninovcov  a môžeme ju  nazvať aj  ako  predobraz  , alebo ako  partnerská výstava. Na jej príprave  z častí  pracovali tí istí odborníci, ktorí pracovali aj na výstave, ktorá bude otvorená 25.októbra.  Miestom konania výstavy pod názvom  „Keď ešte fabrika vyfukovala“  je v Papszeri a možno ju zhliadnúť  od minulého piatka  až  do konca roka.