1. Správy
  2. Tajomstvo „Ružovej záhrady“

Odpoveďou na uskutočnený  dobrodružný výlet v Miskolci bude obdobný výlet organizovaný  v Rožňave.   Termín  jeho realizácie  je  naplánovaný september a účastníkmi akcie  pravdepodobne budú tiež študenti  resp. mládež z občianskych  združení,  spolupracujúci  so Spolkom Severovýchodný Priechod.   Aká bude trasa a jednotlivé miesta výletu? Pre jej  presné   vytýčenie  členovia Spolku  v týchto dňoch vykonali prieskum  terénu  a miest na Slovenskú. Niekoľko obrázkov  z toho Vám môžeme aj  ukázať   , ale presnejšie informácie ešte nemôžeme poskytnúť, nakoľko by mali  ostať utajené , minimálne do polovice  septembra.

Po dovŕšení  plánovaného dvojdňového dobrodružného  výletu  Vám prinesieme o tom podrobné hlásenie.

(Pôvod  názvu mesta Rožňavy :  pochádza z nemeckého názvu   Rosenau, čo znamená  Ružová záhrada, ružový sad.  Predošlé pomenovania :  r. 1773 Rosnyó,  Rossenau, Rossnawa, r.  1786 Rosenau, Rožnawa, Rosnavia, Rosnyó-Bánya, Rózsabánya, r, 1808 Rosnavia, Rozsnobánya, Rosenau, Rožňawa,  r.r. 1863-1877 Rosnyó,  r.r. 1882-1913, 1938-1945 Rozsnyó,  1920 Rožňava, 1927-1938, 1945-1948 Rožňava, Rozsnyó, 1948- Rožňava „- ako je to uvedené v článku z Wikipédie.)