1. Správy
  2. Slovensko-maďarský študentský tím na dobrodružnom výlete v Miskolci

Na dvojdňový výlet do sídla Boršodskej župy pricestovala  Študentská skupina z gymnázia P.J.Šafárika z Rožňavy. Hlavným cieľom tohto výletu bolo vyskúšať  Miskolc – ský projekt  „ tajomné  a dobrodružné prehliadky mesta“.   Aktivisti  zo Spolku  Severovýchodného Priechodu pripravili ( v rámci projektu Conin) pre túto príležitosť tzv. „ľahkú“ verziu programu Koffertúra ( prechádzka s kuframi) , ktorý sa ešte stále   vylepšuje a dopĺňa z dôvodu,  aby  tí účastníci prehliadok, ktorí nemajú dostatok kultúrno – historických  informácií a vedomosti o meste resp. o štáte, alebo menej rozumejú maďarskému jazyku, neboli postavení pred neriešiteľné úlohy.

Tento pokus dopadol vynikajúco, skupina gymnazistov  pozostávajúca zo 6  stredoškolských študentov ľahko ,zábavne a so vzrušením  absolvovala toto dobrodružstvo, celú  prehliadkovú trasu.  Príbeh so sci-fi – charakterom, pod heslom zachráňme mesto od imaginárnej budúcej ekologickej katastrofy –  mal začiatok  na Avas-skej  vyhliadkovej veži, ktorá bola aj úvodom ako  „stroja času “a  ktorá doviedla  príležitostných účastníkov cez  kopce,  pivničné rady,  centrom starého mesta až k sochám významných osobností, aby na námestí Hrdinov prebehlo rituálne ukončenie dobrodružstva. Po tom, čo sa tajomstvá minulosti vyriešili, mohla nasledovať cesta „domov „ t.j. podľa príbehu do vlastného terajšieho času – teda späť do budúcnosti.

Návrat študentov domov do Rožňavy sa oneskoril z dôvodu nepriaznivého počasia, kvôli ktorému sa nemohol uskutočniť naplánovaný športový  program na uzavretie prvého dňa. Spoznať  šport,  čo je  kama –  pomenovanie “ športu  Miskolčanov “ bol posunutý  na druhý deň,  keď sa podľa plánu B narýchlo podarilo  prenajať  telocvičňu v priestoroch  Gymnázia Földes-a.  Na druhý deň  sa uskutočnil výlet do okolitých lesov lesným vláčikom do Lillafüred a  odtiaľ sedačkou  (žiaľ nie lanovkou) na vrchol kopca , kde sme navštívili  István- skú kvapľovú  jaskyňu .

Kama bola hosťom z Rožňavy samozrejme dokonale  neznámym športom,  ale nakoľko pravidlá tejto spoločenskej  loptovej hry  nie sú veľmi ťažké,  za pár minút ich účastníci pochopili. Špeciálne pre túto  príležitosť sme vytvorili tri družstva z našej strany, ktoré potom  jednotlivo hrali majstrovské zápasy s našimi hosťami ako aj medzi sebou. Iróniou osudu bola tá skutočnosť,  že hostia ktorí jednak  majú mimoriadny vzťah k športom, a ktorí  rýchle a správne pochopili pravidlá hry kamy,  prišli na jej  chuť,  nakoniec súťaž  ako mužstvo  pod názvom Kamasutra aj vyhrali. Mohli si  preto odniesť domov pohár aj  diplom ako osvedčenie potvrdzujúce ich triumf.

(fotky: Pavol  Horvath)