1. Správy
  2. Natáčajme film na vrchole hory!

Prednedávnom bol Conin-ov tím na výlete v pohorí Volovca. Z pochopiteľných dôvodov polovica účastníkov prišla na výlet z Miskolca , druhá zas bola z neďalekej Rožňavy. Maďarskí a slovenskí účastníci a vedci potom spoločne zdolali vrchol hory Pozsáló (čo je maďarské pomenovanie hory), alebo po slovenský Skalisko, vysokej približne 1300 metrov nad morom.

  • Skalisko ( Pozsáló) je druhým najvyšším bodom Rožňavskej časti v Spišsko – Gemerskom Rudohorí so svojou výškou 1293 m. Z jeho vrcholu za jasného počasia sa otvára nádherná panoráma krajiny. Odtiaľ môžeme vidieť na juhovýchode Zemplínske pohorie, na juh Gemersko-Turnianský kras, za tým Pohorie Bükk v Maďarskú , na juhozápad zas pohorie Mátry so svojim najvyšším bodom Kékes a v diaľke ťahajúce sa kopce pohoria Karancs-Medves. Na západe je 1946 m vysoká Králová hoľa, a trocha na sever je Slovenský raj a potom celkom na sever už celé Vysoké Tatry. Rožňavčania pomenovali túto svoju „Svätá horu“ s toľkými názvami, koľko hviezd je na nočnej oblohe. Volali ju ešte aj ako Veľký kameň, Pallas, Veľký Lexikón , Vôľová hora a pod. ( v slovenčine najpoužívanejším pomenovaním je Skalisko, ale je rozšírené aj meno Volovec).

(Zdroj citácie)

Hlavným poslaním tohto výletu bolo za účasti národne zmiešaného, spoločného tímu natáčanie filmov: v spoločnom projekte podľa jeho vypísaného a schváleného obsahu je spoločný záväzok natočiť jeden dokumentárny film, ktorý sa zaoberá obrazom aj zvukom s výskumnou tematikou a natočenie jedného krátkeho , hraného filmu prostredníctvom spoločnej filmovej kampane a následnej realizácie. Podľa obsahu a príbehu umeleckého deja filmu sa účastníci – samotní herci – pokúsia spoločne pozháňať hlavného hrdinu filmu Conin-a, podľa ktorého je samotný film pomenovaný. Je to človek, postava, ktorý je záhadný, tajomný, nazývaný aj ako železný muž z povodia rieky Slanej a ktorý má aj určitý kultúrno-historický charakter. Keď ho účastníci vo filme konečne nájdu, odmenia ho rôznymi darmi. Stratégiu natáčania filmu dirigoval režisér Levente Szilágyi. On bude mať hlavný podiel na dokončení a úspechu filmu. Samozrejme tí, ktorí monitorujú náš projekt Conin, ho budú mať možnosť vidieť na našej stránke ako aj na Facebooku či Youtube, ktoré používa Spolok Severovýchodného Priechodu.