1. Správy
  2. Za mnou chlapci, aj ty, Conin!

Železný muž Conin z povodia rieky Slaná bol  slávnym účastníkom tohtoročného festivalu pod názvom – Za mnou chlapci, organizovaného Spolkom Severovýchodného Priechodu. Celý program   dvojdenného festivalu  uskutočneného v poslednom  májovom týždni  bol  prepojený s projektom Conin. Vytýčené  ciele, základné témy a poslanie Projektu  a Spolku ako  organizátora už  šiesteho ročníka tohto festivalu  sú navzájom veľmi podobné, ba aj zhodné.  Dvojdňová akcia prebehla pod názvom Deň kultúrneho dedičstva.
Táto akcia sa začala prehliadkou mesta Miskolc pod názvom  Koffertúra ( prechádzka s kuframi)  v stredu 23. mája a pokračovala  slávnostným predstavením aktuálnej  publikácie „Privát félmúlt Miskolcon“v skratke PFM  (Súkromné polo dejiny v  Miskolci) – miestnej sériovo vydávanej  monografie. Miestom predstavenie tejto knihy boli vnútorné dvorné priestory dómu  nazývaného aj ako  Dugó. Tu boli vyhotovené fotografie  z denníka  Észak-Magyarország  ( denník Severného Maďarska), z čoho je aj  nižšie uvedená fotka. Bola tu aj príležitostná výstava  z úvodných strán predchádzajúcich vydaní  tejto sériovo vydávanej publikácie.

(fotografie: István Kozma, Severné Maďarsko / Borsod Online)

Kultúrnu ponuku dňa  doplnila aj  ukončila  skupina Kisavas so svojím  koncertom. Na druhý deň sa preskúmala oblasť hory  Kisavas, presnejšie v rámci nej  nedávno zrekonštruované pivničné priestory, ktoré sa volajú Cellárium. Tu na účastníkov  festivalu   čakalo  ďalšie predstavenie sériovej publikácie z PFM. Stretli sa tu   bývali autori článkov z predchádzajúcich vydaní PFM   (z doterajších 16 vydaní sú to  vydania č, 3,8,12,14 a 15 , ).  Porozprávali sa aj s prítomnými účastníkmi festivalu,  najmä o svojich životoch a  zážitkoch. (Všetci sú členmi združenia Vinnej cesty  Avas).

Na terase, kde sa to všetko udialo pod vedením  Krisztiána Kapusi-ho, redaktora  seriálovej publikácie  PFM, sme sa  mohli  paralelne pozrieť aj  na výstavu  pod názvom  MoziMiskolc – KinoMiskolc. V  tomto kontexte  nás filmový bádatelia oboznámili s históriou  a  spomienkami  na filmy, ktoré vznikli v posledných sto rokoch v sídle  Boršodskej župy a ktorých dej sa odohráva práve na tomto mieste.   Sú to  filmy ako Rozprávkové auto, alebo Podivná  poľovačka,  až po film Maďarský pútnik.

Do  večerného programu sa zmestili ešte aj body ako  predstavenie druhej knihy  ročníkového seriálu Mestské túry pod gesciou Spolku Severovýchodné Priechody a na záver aj vystúpenie hudobnej skupiny Zivatar (Búrka).