1. Správy
  2. III. Študijná cesta – Graz, v dňoch 22-25. marca,...

Štvordňová študijná cesta do Rakúska bola navrhnutá tak, aby účastníci  cesty získali  skúsenosti z iných blízkych miest , ktoré majú podobnú kultúru, ( sú veľkosťou porovnateľné) ,  podobný  štýl života  a spôsoby uchovania  kultúrnej, mestskej a miestnej,  priemyselnej a inej histórie. Zisťovali sme  aké sú tamojšie metódy, techniky, objemy a sofistikovanosť uchovávania dedičstva a spomienok.  Popri tom sme aj počas tohto poznávacieho zájazdu aj  naďalej spolupracovali na bilingválnej-dvojstrannej spolupráci slovenských a maďarských účastníkov, napr. v komunikácii a v budovaní tímov. Samotná cesta bolo poučná aj v tom,  že Rožňavskí inštitucionálni odborníci a členovia Miskolckej skupiny  mimovládnej organizácie mali rozdielne okruhy záujmov ,  rozsahu a  zamerania zo širokej  ponuky  štajerského  múzea, takže dvojjazyčné zostavy niekedy spoločne, inokedy rozdelene navštevovali jednotlivé  akcie a pamiatky mesta Graz  ( v celkovej dĺžke asi dva a pol dňa čistého času,  okrem času venovanému na cestu tam a späť v dĺžke  približne jeden a pol dňa).

V deň príchodu sa členovia delegácie poprechádzali úzkym centrom mesta. Po návštevách  rieky Mura, hlavného  námestie, hlavnej ulice, štvrti  Joanneum , nasledovalo  večerné lezenie na horu  Schlossberg.
Nasledujúci  dopoludňajší  program  nás  priviedol na horu uprostred mesta, ale  tento krát však nie pešo, ale s klzákom. Na vrchole hory  členovia Conin tímu  spoločne sledovali pamiatky a  predovšetkým panorámu mesta v každom smere. Možno konštatovať, že  tu sme získali  veľa skúseností , ktoré sa dajú využiť aj  v našich domácich podmienkach : ako možno turistom  šikovným a zaujímavým spôsobom prezentovať naše mestá.

Po zvyšok času naša cesta viedla po trase Karmelitenplatz – Domkirche – Mausoleum – Tummelplatz – Herrengasse, po ktorej jedna časť nášho spoločného tímu  bola už v mysliach  v  Landeszeughause,  čo je  Stájer Arzenal, kde sa zdržali  dve hodiny  na štyroch poschodiach. Potom prišiel rad  na  najväčšiu  a najvýznamnejšiu  špecialitu miestneho vyhliadkového programu , čo je  Kunsthaus , ktorý bol vybudovaný  počas projektu Európskeho hlavného mesta kultúry z roku 2003. V tomto múzeu moderného umenia  čakala slovensko-maďarských návštevníkov  jedná veľmi zvláštna expozícia. Najväčší zážitok však mali pri pohľade  na výstavu z  otvorenej  terasy budovy. V tme sme mali možnosť obdivovať tú istú budovu aj s dekoratívnym osvetlením, to znamená fasádnym osvetlením.

V sobotu sme sa vybrali na dlhší výlet:  cieľom bol park ležiaci na západnom okraji mesta a  Eggenbergský  kaštieľ v strede tohto parku. Tu sme absolvovali dvojhodinovú prehliadku  za účasti sprievodcu ( všetko bolo v angličtine, tak ako  aj inde, ale výkladu  rozumeli aj tí účastníci akcie , ktorí mali len skromné jazykové znalosti). Mimochodom, navštívili sme  aj štadión športového klubu ASKÖ,  o ktorom – priznajme sa   predtým nikto z nás ani  nepočul. Prítomnosť pávov v záhrade kaštieľa  a  pohľad  na nich   v nás vyvolal  prekrásne pocity. V samotnej  budove,  z toho čo sme tam videli, bola pre nás najzaujímavejšia akcia- výstava obsahujúca biblické témy  vytvorené v 14.-15 storočí.

V popoludňajších hodinách sa náš tím  rozdelil na dve časti.  Jedná časť vyhľadala  múzeum detekcie, druhá časť si prezrela prírodovedné exponáty.  Spoločne sme si našli  čas aj na   prehliadku výstavy významného architekta – grafika   20. storočia z  bývalej Juhoslávie, ďalej na prehliadku výstavy – zbierky portrétov z posledných dvoch storočí a jeden člen našej skupiny sa dokonca dostal  aj do múzea Johanna Puch-a a to na  výstavu – prehliadku áut , o ktorú mal on osobný záujem.
Tretí deň  vo večerných hodinách , v podstate na  záver našej študijnej cesty ,  za prítomnosti všetkých  členov nášho tímu , sme  v jednej kaviarni na umelom ostrove rieky Mura – ktorý bol  vybudovaný v rámci  programu Hlavné mesto kultúry-  slávnostne ukončili  celkový program cesty a to  pri posedení  a odbornej  diskusií, kde sme   zhodnotili   celkové výsledky  a poznatky  získané v rámci akcie.

(Fotografie: Pavol Horváth, Attila Balogh)