Miestom druhého workshopu bolo mesto Rožňava. Našou hlavnou témou boli tentoraz výskum, jeho doterajšie výsledky , očakávané pokračovanie v tejto oblastí, ako aj diskusia o možnej tematike súvisiacich filmov

Na úvod tu odzneli zo strany OZ Medza 2 prednášky menšieho rozsahu a to jednak o histórii niekdajšieho banského orchestra, o zbieraní súvisiacich fotografií, o vykonávaní a zberu informácií cestou rozhovorov o tomto banskom orchestri, ďalej aj o počítačovom spracovávaní a modelovaní niektorých dotknutých budov banskej osady.

Hneď sme sa porozprávali aj o možných paralelných súvislostiach medzi týmto orchestrom, ktorý prestal existovať na prelome tisícročia skoro po 100-ročnej svojej existencie a medzi históriou dychovky v Miskolc-Perecesi, ktorá funguje do dnešného dňa /po zániku bane na civilnom základe /. Ďalšou témou našich rozhovorov boli aj plánované a pripravované jarné natáčania spoločných filmov / dokumentárnych aj hraných /, kde budú spracované témy našich výskumov vo forme obsahu / deja / týchto filmov /, ako aj otázky súvisiace s ich natáčaním, obsahom a podobne.

Aj tento deň sa našiel čas na jeden vzrušujúci výlet: a to do blízkej dedinky Čučma, kde zopár miestnych nadšencov z vlastnej sily a iniciatívy sa usiluje o zber a zachovanie pamiatok a spomienok na bývalú banskú minulosť, ba aj na ich terajšiu propagáciu. Zvláštny prípad s osobitným zameraním je Metercia, o ktorom teraz len toľko, že sa jedná o 500 ročnú renesančnú maľbu / je to oltárna maľba /, kde možno vidieť jednu banskú stavbu a na základe ktorej bola tu postavená jej novodobá napodobnenina. Takto zvýraznili vzácnosť a dôležitosť tohto umeleckého diela, jeho význam pre miestne dejiny a takto postavili aj pamiatku svojej priemyselnej minulosti.