Napriek tomu, že sme mali pred formálnym začiatkom projektu už stretnutie, najprv v Rožňave a potom v Miskolci, prvý oficiálny workshop sa uskutočnil v septembri v Miskolci, na ktorom sme pozvali našich slovenských hostí do Komunitného domu Pereces.

Okrem oboznámenia sa s úlohami projektu a aktuálnych záležitostí sa tu aj oficiálne zoznámili partneri z jednej staršej a jednej novej partnerskej spoločnosti: Banský Kultúrny Spolok a OZ Medza.

Po obede sme sa vybrali na jednu menšiu spoločnú túru do tzv. Historického Perecesu a to na jeho niektoré dôležité miesta ako: Budova niekdajšieho banského Riaditeľstva, Amfiteáter a jeho okolie, Prameň u Vilmy, typické ulice banskej osady, niekdajšia Stredná banská odborná škola. Dostať sa do budovy školy je vzácnosť a zaujímavý zážitok.

Vieme porovnať paralely – zhody medzi Rožňavskou banskou osadou, ktorú sme videli pri predchádzajúcej neoficiálnej návšteve v Rožňave – kde tiež ostala osamotená kolónia po poklese banskej výroby a po uzatvorení fabrík – a medzi obrazom tu v Miskolci.Perecesi. Vo viacerých oblastiach sa zhodujú, ale sú aj rozdiely, napr. vo veľkosti, rozostavanosti, vybavenosti a zásobovania / už sú zväčša bez svojej pôvodnej funkcie, v rade stojace prázdne budovy / a v tom má prednosť boršodská osady. Alebo je to handicap…