Oldal kiválasztása

Munkás dalárda galéria

A rozsnyói Dalárda megalakulása az 1863-as év utolsó negyedére vezethető vissza, amennyiben 1864. január 28-ára vonatkozóan már az első nyilvános fellépést hirdeti egy fennmaradt meghívó levél. A megalakulás idején kis létszámú férfikórussal indultak, ami fokozatosan növekedett.

A dalárda tagjainak túlnyomó része bányászokból, munkásokból, iparosokból és csekély része értelmiségiekből tevődött össze. Elsősorban mint férfikórus működött, csak különleges alkalmakkor bővítették ki női énekesekkel. A megalakulástól 1900-ig önálló dalárdaként működött. Akkortól pedig különféle egyletek énekkaraként, majd 1950-től mint a Csemadok rozsnyói helyi csoportjának énekkara szerepelt.