Oldal kiválasztása

Vasgyár kolónia modellek

2010 elején egy Google által hirdetett pályázatra Bereczki Zoltán építész készített el a diósgyőr-vasgyári kolónia néhány épületének modelljét. A modell felkeltette az Észak-Keleti Átjáró Egyesület figyelmét, így gyümölcsöző, a mai napig tartó együttműködés kezdődött közöttünk. Ennek eddigi egyik legjelentősebb eredménye volt, amikor 2014-ben elkészítettük a Vasgyár bányatelepének, Perecesnek a virtuális múzeumát, a XX. század eleji állapotok 3D-s megjelenítésével: 

Perecesi tanösvény

Az évek során folyamatosan napirenden volt a vasgyári kolónia modellezésének a folytatása is, ez valósult most meg jelen projekt keretében. A fő cél az volt, hogy Pereceshez hasonlóan itt is a kolónia XX. század eleji fénykorát jelenítsük meg, hogy ráébresszük a közvéleményt, hogy a jelenleg meglehetősen lepusztult állapotú, kimondottan rossz környéknek számító terület jelentős értékeket hordoz.

ANGYALVÁR

A kolónia talán legszebb épülete eredetileg nőtlen tisztek lakhelyeként épült, később pedig rendőrség és zeneiskola is volt, jelenleg idősotthon működik benne.

Szerencsére alapvetően őrzi eredeti állapotát, az egyetlen komolyabb átépítés egy külső lift építése volt a nyugati homlokzat elé.

TISZTI HÁZAK

Összességében elmondható, hogy ezek a házak a kolónia legjobb állapotú, legkevésbé átépített épületei közé tartoznak. Ez azért is szerencsés, mert közülük csak a mai Kerpely Antal és a Gózon Lajos utca sarkán is fellelhető, 30-as évekbeli típusról sikerült teljes körű archív terveket találni. Ezenkívül a mai Glanzer Miksa út északi végén lévő ház verandájáról állt egy tervrajz rendelkezésre, így a tiszti házak modelljei zömmel fotók alapján készültek.

(Tervek forrása: Drótos László magángyűjteménye)

Ógyár tér épületei

Az Ógyár tér gyakorlatilag a kolónia szépen parkosított főtereként funkcionált. Az I-es kapu akkoriban még a gyár főbejárata volt, és itt sorakoztak a kereskedelmi létesítmények is.

Ógyár tér / KONZUM

A tér északkeleti sarkán lévő konzumépület főszárnya kívülről nagyjából az eredeti formáját őrzi. A déli oldalon csatlakozó szárny már rosszabb képet mutat, az egykori fachwerkes melléképület pedig teljesen eltűnt.

Ógyár tér / Vásárcsarnokok

A Konzumtól északra két vásárcsarnok áll. Az északiról csak archív fotók álltak a rendelkezésemre, tervek nem. Az épületet néhány éve épületet szinte a felismerhetetlenségig átépítették, ennek ellenére jelenleg üresen áll.

A másik vásárcsarnok szintén nem az előnyére változott. A Drótos László gyűjteményében lévő archív terveknek hála sikerült részletesen megmodellezni az eredeti, nagyon igényes és díszes kialakítású épületet, legalábbis a térre néző oldalát (a hátsó homlokzat nem szerepel a terveken).

Ógyár tér / I-es kapu

Az egyesület archívumában lévő régi képeslapok tanúsága szerint ez egy három épületből álló, szimmetrikus épületegyüttes volt. A középső, emeletes épület ma is áll, de tégladíszeitől megfosztva; a két kísérő épület közül pedig csak az északit találhatjuk meg, de azt is jelentősen átépítve.

Az archív fotók tanúsága szerint ez utóbbi eredetileg nem volt összeépülve a vásárcsarnokkal, az én modell is ezt az állapotot mutatja.

Ógyár tér / Tejcsarnok

Ez az épület egykor a tér közepén állt, ma sajnos nyoma sincsen. Az archív fotók tanúsága szerint tagolt tömegével, téglaarchitektúrájával, vakolt oromzataival nagyban emelte a tér megjelenését.

Szerencsére a modellezéshez archív terv is rendelkezésre állt, még ha csak alaprajz és metszet is.

Ógyár tér / Fürdő

Talán ez az az épület, aminek a legkevesebb köze van egykori önmagához. A XX. század elején az Ógyár tér déli térfalát alkotta, előtte park húzódott. Jelenleg közterületről nem is megközelíthető, mert valamilyen oknál fogva a gyárterület bekebelezte. A ma látható épület többszöri átépítés eredménye. Az egykori díszes tégla-architektúra, a nagy, osztott üvegfelületek teljesen eltűntek.

Az eredeti állapot rekonstruálásához egyetlen archív fotót és egy archív alaprajzot találtunk, így az egykori főbejárat sajnos csak stilizálva lett ábrázolva. Az épület jelenleg üresen áll, és a környező bozót miatt még fotózni is alig lehet.

Lányiskola

Az eredetileg fiúiskolának épült későbbi lányiskola szintén ki lett bővítve később, de szerencsére alapvetően őrzi eredeti jellegét. Az archív tervek tanúsága szerint későbbi hozzáépítés a két oldalsó szárny emelete; és eredetileg a két oldalsó szárny is vakolt volt.

A hátsó szárny homlokzata nem jelenik meg az archív terven, de nagyon valószínű, hogy a mai állapot nem az eredeti. Az épületben jelenleg a Bencés Rend működtet iskolát.

Fiúiskola

Az egykori fiúiskola két épülete eredetileg munkáslaktanyának épült. Az épületek összetett tömege, tagolt tetőidoma, díszes téglaarchitektúrája jelzi, hogy milyen fontosnak tartották akkoriban ezt a funkciót is.

Az épületek kívülről gyakorlatilag változatlanok. Az épületegyüttes jelenleg általános iskolaként üzemel.

Igazgatói ház

A kolónia lakóházai túlnyomó többségben ikerházak vagy többlakásos társasházak. A legfontosabb kivétel az igazgatói villa. Ez az Újgyár tér közvetlen közelében, egy egykor gondozott park közepén helyezkedik el. A legtöbb tiszti háznál is lakóépület. Reprezentativitására a bejárat előépítménye és a kerti veranda díszes kialakítása utal.

A modellezésnél archív fotók egyáltalán nem, tervek pedig korlátozottan álltak rendelkezésre: a Magyar Országos Levéltárban fellelhető egy kertterv, ez a ház alaprajzát is mutatja. (Magyar Nemzeti Levéltár Z-1558 1778. doboz.) Szerencsére a ház alapvetően az eredeti külsejét őrzi, így a modellezéshez a jelenkori fotók tudtak alapul szolgálni.

Hivatalház

A gyárterület legfontosabb, reprezentatív épülete volt az I-es számú hivatalház. A mai épület többszörös bővítés eredménye. A fő homlokzati anyag itt is a tégla, de a kváderek gyakori használata miatt (sarkokon, ablakok körül) az épület inkább a Tiszai Pályaudvar megjelenésére emlékeztet(ett).

A műszakváltások jelzése miatt fontos szerepe lehetett a kis barokkos óratoronynak, aminek ma más nyoma sincsen. Az épület jelenleg teljesen vakolt, mind a homlokzati tégla, mind a kváderek eltűntek (vagy jobb esetben a vakolat alatt rejtőznek).

Vasgyári kolónia

Az animáció a CONIN projekthez készített épületek mellett a korábbi, 2010-ben készült modellek frissített változatát is tartalmazza. Alapként a Google Earth-ről lementett domborzatra a kolónia 1933-as térképe lett ráfeszítve. Az animáció a Hivatalházzal indul, majd a kamera az igazgatói házat érintve átrepül az Ógyár téren, majd a tiszti házak, az evangélikus templom, munkásházak és egy újabb tiszti ház következik. A kamera aztán az Angyalvárat érintve megmutatja a katolikus templom környékét, végül az animáció a két iskolával zárul.

Egyedi gépgyár

Sok ember sok munkájának gyümölcse az a felmérőtábor, melynek során idén nyáron az Ybl Miklós Építéstudományi Kar hallgatói megkezdik a volt Lenin Kohászati Művek megmaradt épületállományának felmérését.

A Csontos Györgyi DLA (Ybl) és Tóth Viktor (Átjáró) által vezetett csapatnak első témája az Egyedi-Gépgyár mára teljesen kicsupaszított, de még elmúlásában is gyönyörű csarnoka. Az ország különböző pontjaiból érkezett hallgatók célja az épület megismerése, kutatása, és később a kutatási anyagok által az épület megőrzésének előremozdítása.