Oldal kiválasztása

Sajtóközlemény
2018.12.31.

CONIN – Cooperation and Networking for Preserving Common Industrial Heritage –SKHU/1601/4.1/342
A
z Észak-Keleti Átjáró Egyesület 2018. december 31-vel lezárta a 2017. szeptember 1-én elindított CONIN című projektjét az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési program keretében.

A Conin kutatási projekt 2017 szeptemberében kezdődött, persze, az előkészítés jóval korábban elindult, és 2018. december 31-gyel ért véget. Egy fontos eleme egyébként még mindig „él”: a Papszeren lévő kiállítás várhatóan idén márciusig látogatható marad.
De mire jutottak a két város, két ország, két résztvevő szervezet kutatói a valamivel kevesebb mint másfél év alatt? Eredményes együttműködés zajlott ez idő alatt mindvégig, ahol a felek sokat tanulhattak egymástól, egymás lakóhelyéről, történelméről, szakmai tapasztalatairól és meggyőződéséről. Az elsőszámú cél egyébként ez volt a pályázat szerint: átadni egymásnak a tudást, sőt, a kölcsönös tanulás módszertanát. Erre, ugyebár, rendszeres workshopok – hol Miskolcon, hol Rozsnyón -, valamint közös tanulmányutak szolgáltak. Jártunk Budapesten, Grazban és Selmecbányán. Kiállításokat rendeztünk itt is, ott is. Filmek készültek, kiadványok, továbbá webmúzeum. A legjelentősebb eredménynek talán a tavaly novemberi konferencia tekinthető, ahol mind az OZ Medza, mind az Észak-Keleti Átjáró Egyesület kötelékében tartozó szakemberek szerepelhettek, előadásokat tarthattak kutatási témáikról. Volt még Kulturális Örökség Napja (itt és ott) és kalandtúra is (itt és ott).
Napirenden van annak keresése, a fenti szlovák-magyar együtt munkálkodás miként, milyen újabb pályázati projekt keretében lenne folytatható.

A projekt célja a kulturális területen dolgozó kutatók, muzeológusok együttműködésének előmozdítása volt – jelen esetben a két városban, Miskolcon és Rozsnyón. Továbbá a háttérként szolgáló intézmények kapacitásainak fejlesztése a hasonló terepen és hasonló programokban, célokért dolgozó szakemberek közötti tudományos igényű diskurzus által. A kutatások a partnerintézmények saját városaira fókuszáltak, az eredményeket azonban a felek mindkét városban bemutatták majd. A kutatáson és a műhelymunkán túl így közös programok (vándorkiállítások, fiatal önkénteseket fejlesztő tanulmányutak) megvalósítására is alkalom nyílt, ami az együttműködési kapacitás erősítésében fontos szerepet játszott. Fontos elem a projektben a módszerek, tapasztalatok, tanulságok megosztása, egymással való megismertetése.

A programban mind a magyar, mind a szlovák partner szakmai közreműködői műhelymunkán, rendszeres tapasztalatcserén, valamint határon túli tanulmányutakon vettek részt a jó példák megismerése érdekében. Az elért cél olyan szakmai műhely kialakítása volt, melynek során a szomszédos régió szakemberei közös módszertan kidolgozásával végzik a tudományos feltáró munkát és annak feldolgozását városaikban.

A projekt számára saját honlap készült (ez az: a coninprojekt.org), a pályázati program központi weboldala pedig a www.skhu.eu címen.

További információ:

Mató Edina
Telefon: 06/70/779-1460
e-mail: conin.project@gmail.com