Oldal kiválasztása

A második műhelymunkának Rozsnyó adta a színhelyét. A legfontosabb témánk ezúttal a kutatás volt, az eddigi eredmények és a várható folytatás, valamint a kapcsolódó filmek lehetséges témájáról beszélgettünk

Elsőként az OZ Medza részéről hangzott el két kiselőadás, egyrészt a helyi egykori bányászzenekar históriájára vonatkozó interjúzásról és fotógyűjtésről, másrészt a bányatelep bizonyos épületeinek számítógépes modellezéséről

Mindjárt szóba is került, hogy érdekes párhuzamba volna állítható az ott közel egy évszázadnyi működés után még az évezredforduló előtt megszűnt zenekar, illetve a Miskolc-Perecesen máig (a bánya halála óta civil alapon) létező és működő fúvósegyüttes története. A megbeszélés további témáját a tavasszal esedékes közösségi filmkészítés (dokumentumfilmek, illetve a valamelyik kutatási témát mint sztorit feldolgozó kisjátékfilm) kérdései adták: miről szóljanak, ki forgassa és hasonlók.

Erre a napra is jutott egy izgalmas kirándulás: a közeli Csucsomba, ahol néhány helyi aktivista jobbára önerőből törekszik a bányászmúlt még fellelhető emlékeinek megőrzésére, sőt, népszerűsítésére. Különöse tekintettel a Metercia ügyére, amiről most csak annyit, hogy egy 500 éves reneszánsz festményen (oltárképen) látható bányászati építményt építettek meg újra, így érzékeltetve mind a műalkotás jelentőségét a helytörténetben, mind az ipari múltnak emléket állítva.